شریفه سنایی

نام و نام‌خانوادگی: شریفه سنایی
تاریخ تولد: ۲۸ شهریور ۱۳۳۷
محل تولد: قروه، کردستان
تخصص: رودوزی های دستی
سابقه فعالیت هنری: بیش از ۳۵ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۹ آذر ۱۳۹۹