راضیه خدنگ

نام و نام‌خانوادگی: راضیه خدنگ
تاریخ تولد: ۲۴ مهر ۱۳۴۶
محل تولد: تهران
تخصص: مینای خانه بندی
سابقه فعالیت هنری: ۱۴ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۹ آذر ۱۳۹۹