مهرداد مهرپویان

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد مهرپویان (زحمتکش)
تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۶۲
محل تولد: کاشمر، خراسان رضوی
تخصص: عکاس اجتماعی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶  آذر ۱۳۹۹