سید محمد حسینی

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد حسینی
تاریخ تولد: ۳۱ خرداد ۱۳۷۳
محل تولد: کرج
تخصص: سازنده سازهای بادی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۹۳
شماره تماس: ۰۹۳۵۳۵۶۴۲۲۶
آدرس کارگاه هنری: تهران، شهر قدس، سرخحصار
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶ آذر ۱۳۹۹