نجمه ملکی

نام و نام‌خانوادگی: نجمه ملکی
تاریخ تولد: ۶ آبان ۱۳۶۳
محل تولد: کرمان
تخصص: پته دوزی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۸۸
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶ آذر ۱۳۹۹