مریم بیرامی

نام و نام‌خانوادگی: مریم بیرامی
تاریخ تولد: ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹
محل تولد: شیراز، فارس
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری: ۱۷ سال
شماره تماس: ۰۹۱۷۷۰۳۷۱۸۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۰ خرداد ۱۳۹۹