عبدی اسبقی

نام و نام‌خانوادگی: عبدی اسبقی
تاریخ تولد: ۲۰ آذر ۱۳۳۵
محل تولد: تهران
تخصص: نقاشی، طراحی
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۲۵۵۰۳ – ۰۲۱۲۲۰۷۰۵۹۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹