فواد مسطحی

نام و نام‌خانوادگی: فواد مسطحی
تاریخ تولد: ۲۵ دی ۱۳۶۲
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: نازک کاری چوب
پدر: علی مسطحی
سابقه فعالیت هنری: ۱۳ سال
شماره تماس: ۰۹۱۸۸۷۳۴۳۳۱
آدرس کارگاه هنری:
سنندج، خیابان شهدای جنوبی، صنایع دستی آریا
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹