هلاله ضیایی ضیابری

نام و نام‌خانوادگی: هلاله ضیایی ضیابری
تاریخ تولد: ۱۰ شهریور ۱۳۵۹
محل تولد: تهران
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری: ۱۷ سال
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۱۴۶۲۸۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹