هادی کشاورز

نام و نام‌خانوادگی: هادی کشاورز
تاریخ تولد: ۲۰ خرداد ۱۳۵۱
محل تولد: شیراز، فارس
تخصص: مرمتگر آثار هنری چوبی
شماره تماس: ۰۹۱۳۱۱۳۵۱۴۱
آدرس کارگاه هنری: دانشگاه هنر اصفهان
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مرداد ۱۳۹۹