گلنار قسیمی

نام و نام‌خانوادگی: گلنار قسیمی
تاریخ تولد: ۲۸ مرداد ۱۳۵۳
محل تولد: تهران
تخصص: مجسمه سازی، نقاشی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۸۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام ، وبسایت
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مرداد ۱۳۹۹