فرحناز کردی اردکانی

نام و نام‌خانوادگی: فرحناز کردی اردکانی
تاریخ تولد: ۲۱ اسفند ۱۳۷۳
محل تولد: اردکان، یزد
تخصص: طراح فرش، متخصص رنگ و نقطه
شماره تماس: ۰۹۲۱۷۲۰۳۱۹۴
آدرس کارگاه هنری: اصفهان، چهارباغ خواجو
آدرس پست الکترونیکی: جیمیل
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ مرداد ۱۳۹۹