رضا براتی

نام و نام‌خانوادگی: رضا براتی
تاریخ تولد: ۱ اردیبهشت ۱۳۵۳
محل تولد: قوچان، خراسان رضوی
تخصص: مجسمه سازی، نقاشی
شماره تماس: ۰۹۳۳۴۷۲۴۳۱۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ مرداد ۱۳۹۹