مهدی کرندی

نام و نام‌خانوادگی: مهدی کرندی
تاریخ تولد: ۵ تیر ۱۳۵۸
محل تولد: پلدختر، لرستان
تخصص: خوشنویسی، سفال، نقاشیخط
آدرس کارگاه هنری: پلدختر
شماره تماس: ۰۹۳۵۹۰۱۶۴۷۸
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۹ مرداد ۱۳۹۹