شیرین محمدیان

نام و نام‌خانوادگی: شیرین محمدیان
تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۶۷
محل تولد: بوشهر
تخصص: رزین اپوکسی
آدرس کارگاه هنری: شیراز، خیابان فرزدقی، خانه هنر
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۱ تیر ۱۴۰۰