مژگان توتونچیان

نام و نام‌خانوادگی: مژگان توتونچیان
تاریخ تولد: ۲۹ فروردین ۱۳۵۲
محل تولد: تهران
تخصص: پته دوزی
آدرس کارگاه هنری: استان البرز
سابقه فعالیت هنری: ۲ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۱ تیر ۱۴۰۰