رضا بهرامی پور

نام و نام‌خانوادگی: رضا بهرامی پور
تاریخ تولد: ۲۹ اسفند ۱۳۵۸
محل تولد: همدان
تخصص: مجسمه سازی
آدرس کارگاه هنری: همدان
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۱ تیر ۱۴۰۰