پژمان پایا

نام و نام‌خانوادگی: پژمان پایا
تاریخ تولد: ۳۰ بهمن ۱۳۵۵
محل تولد: اسفراین، خراسان شمالی
تخصص: نقاشیخط
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۸۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۰۰۵۵۸۰
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۱ تیر ۱۴۰۰