محمدحسین مصورالملکی

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسین مصورالملکی
تاریخ تولد: ۱۲۶۹
محل تولد: اصفهان
وفات: ۲۴ دی ۱۳۵۶
تخصص: نگارگری، مینیاتور و طراحی سنتی
آدرس تارنما: وبسایت
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۱ تیر ۱۴۰۰