سپینود یزدان پناه

نام و نام‌خانوادگی: سپینود یزدان پناه
تاریخ تولد: ۵ فروردین ۱۳۷۳
محل تولد: بندرعباس، هرمزگان
تخصص: تنپوش محلی
برند تجاری: وددو
سابقه فعالیت هنری: ۳ سال
آدرس کارگاه هنری: بندرعباس
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ مهر ۱۳۹۹