عزت اله صادقی

نام و نام‌خانوادگی: عزت اله صادقی
تاریخ تولد: ۹ تیر ۱۳۳۹
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: نقاشی، طراحی
سابقه فعالیت هنری: از ۱۳۷۳
شماره تماس: ۰۹۱۸۸۷۱۷۱۳۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ مهر ۱۳۹۹