ساناز صمصام شریعت

نام و نام‌خانوادگی: ساناز صمصام شریعت
تاریخ تولد: ۹ مرداد ۱۳۶۹
محل تولد: اصفهان
تخصص: نقاشی
سابقه فعالیت هنری: از ۱۳۸۲
شماره تماس: ۰۹۱۳۰۳۴۷۴۱۴
آدرس پست الکترونیکی: جیمیل
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ مهر ۱۳۹۹