صحرا ناصری

نام و نام‌خانوادگی: صحرا ناصری
تاریخ تولد: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵
محل تولد: زاهدان
تخصص: عروسک سازی
سابقه فعالیت هنری: ۱ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ آبان ۱۳۹۹