بهاره امیری

نام و نام‌خانوادگی: بهاره امیری
تاریخ تولد: ۱۱ فروردین ۱۳۶۸
محل تولد: اصفهان
تخصص: تذهیب
سابقه فعالیت هنری: ۸ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مهر ۱۳۹۹