منیرا رفعت نژاد

نام و نام‌خانوادگی: منیرا رفعت نژاد
تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۶۱
محل تولد: تبریز
تخصص: سفال، سرامیک
سابقه فعالیت هنری:  ۳ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مهر ۱۳۹۹