مجید فتاحی

نام و نام‌خانوادگی: مجید فتاحی
تاریخ تولد: ۱۵ مهر ۱۳۵۵
محل تولد: اصفهان
تخصص: نگارگری، گل و مرغ
شماره تماس: ۰۹۱۳۳۱۰۲۱۹۲
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مهر ۱۳۹۹