روزبه ارشدی

نام و نام‌خانوادگی: روزبه ارشدی
تاریخ تولد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۵
محل تولد: تهران
تخصص: خراطی چوب
سابقه فعالیت هنری: از ۱۳۹۲
شماره تماس: ۰۹۱۲۱۳۶۳۹۹۲
آدرس کارگاه هنری: ابتدای جاده مخصوص کرج
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام ، وبسایت
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۱ مرداد ۱۳۹۹