یزدان شرفایی

نام و نام‌خانوادگی: یزدان شرفایی
تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
محل تولد: کرمانشاه
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری:  از ۱۳۹۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۱ مرداد ۱۳۹۹