نورمحمد درپور

نام و نام‌خانوادگی: نورمحمد درپور
تاریخ تولد: ۱۳۱۰
محل تولد:
روستای سرخ سرا، تربت جام
فوت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
تخصص: خنیاگر و رامشگر موسیقی شرق خراسان
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مهر ۱۳۹۹