غلامحسین سمندری

نام و نام‌خانوادگی: غلامحسین سمندری
تاریخ تولد: ۱۳۱۱
محل تولد:
باخرز، خراسان رضوی
درگذشت: ۳ فروردین ۱۳۹۱
تخصص: رامشگر موسیقی شرق خراسان
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۶ دی ۱۳۹۹