عبدالله امینی

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله امینی
تاریخ تولد: ۱۳۳۷
محل تولد:
روستای خلیلی پایین جام، تربت جام
تخصص: خنیاگر موسیقی شرق خراسان
شماره تماس هماهنگی: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۶ آبان ۱۳۹۹