محمدابراهیم شریف زاده

نام و نام‌خانوادگی: محمدابراهیم شریف زاده
تاریخ تولد: ۱۳۱۵
محل تولد:
باخرز، خراسان رضوی
تخصص: خنیاگر موسیقی شرق خراسان
درگذشت: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۶ دی ۱۳۹۹