عبدالله سروراحمدی

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله سروراحمدی
تاریخ تولد: ۱۳۲۸
محل تولد:
تربت جام، خراسان رضوی
فوت: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
تخصص: رامشگر و سازگر موسیقی شرق خراسان
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مهر ۱۳۹۹