غلامحیدر قدسی

نام و نام‌خانوادگی: غلامحیدر قدسی
فرزند: قربانعلی
تاریخ تولد: ۱۵ شهریور ۱۳۲۵
محل تولد:
خواف، خراسان رضوی
تخصص: سرپرست گروه های موسیقی
سابقه فعالیت هنری: ۵۰ سال
شماره تماس هماهنگی: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۰ شهریور ۱۳۹۹