غلامحسین غفاری

نام و نام‌خانوادگی: غلامحسین غفاری
تاریخ تولد: ۱۳۳۵
محل تولد:
روستای احمدآباد، تربت جام
تخصص: خنیاگر موسیقی شرق خراسان
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۳۸۲۳۱۹
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ آبان ۱۳۹۹