غلامعلی پورعطایی

نام و نام‌خانوادگی: غلامعلی پورعطایی
تاریخ تولد: ۱۳۲۶
محل تولد:
محمودآباد علیا، تربت جام
فوت: ۱۲ مهر ۱۳۹۳
تخصص: خنیاگر و رامشگر موسیقی شرق خراسان
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ مهر ۱۳۹۹