نظرمحمد سلیمانی

نام و نام‌خانوادگی: نظرمحمد سلیمانی
تاریخ تولد: ۱۲۷۸
محل تولد:
روستای جوزان تایباد، خراسان رضوی
فوت: ۱۳۵۷
تخصص: رامشگر موسیقی شرق خراسان
اطلاعات بیشتر: ۰۹۰۳۴۰۵۴۰۷۳
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ آذر ۱۳۹۹