محمدرضا حاج اکبری

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا حاج اکبری
تاریخ تولد: ۲۹ بهمن ۱۳۶۴
محل تولد: قزوین
تخصص: سازسازی سنتی
سابقه فعالیت هنری: ۱۶ سال
شماره تماس: ۰۲۸۳۳۲۳۶۴۴۸
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ مرداد ۱۳۹۹