سمیه دستاران

نام و نام‌خانوادگی: سمیه دستاران
تاریخ تولد: ۱۷ خرداد ۱۳۶۰
محل تولد: کاشان، اصفهان
تخصص: طراحی فرش
سابقه فعالیت هنری: ۱۵ سال
آدرس کارگاه هنری: تبریز، بازار تبریز، سرای عالی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ مرداد ۱۳۹۹