میلاد مولودی

نام و نام‌خانوادگی: میلاد مولودی
تاریخ تولد: ۱۳ تیر ۱۳۷۸
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: عکاسی
ژانر عکاسی: مستند
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۹۳
شماره تماس: ۰۹۳۶۸۱۶۹۸۱۹
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۴ تیر ۱۳۹۹