وحید گنجی

نام و نام‌خانوادگی: وحید گنجی
تاریخ تولد: ۷ بهمن ۱۳۷۰
محل تولد: گرگان، گلستان
تخصص: عکاسی
ژانر عکاسی: مستند هنری
سابقه فعالیت هنری: ۳ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۴ تیر ۱۳۹۹