مهدی محسنی

نام و نام‌خانوادگی: مهدی محسنی
تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۶۲
محل تولد: قوچان، خراسان رضوی
تخصص: هنرهای چوبی، مجسمه سازی
سابقه فعالیت هنری:  ۲۰ سال
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۶۳۳۷۲۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام ، اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۱ مرداد ۱۳۹۹