مهدی محبتی

نام و نام‌خانوادگی: مهدی محبتی
تاریخ تولد: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: نازک کاری چوب
پدر: هادی محبتی
سابقه فعالیت هنری: ۲۸ سال
شماره تماس: ۰۹۱۸۸۷۱۰۵۵۰
آدرس کارگاه هنری:
سنندج، خیابان شهدای شمالی، هنرکده اهورا
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹