مهدی نامور

نام و نام‌خانوادگی: مهدی نامور
تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۶۳
محل تولد: اردبیل
تخصص: هنرهای چوبی و فلزی
سابقه فعالیت هنری: ۱۵ سال
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹