منصوره اصل مرز

نام و نام‌خانوادگی: منصوره اصل مرز
تاریخ تولد: ۷ آبان ۱۳۷۰
محل تولد: خرم آباد، لرستان
تخصص: نقاشی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹