کیوان مسطحی

نام و نام‌خانوادگی: کیوان مسطحی
تاریخ تولد: ۱ مهر ۱۳۵۸
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: نازک کاری چوب
پدر: علی مسطحی
سابقه فعالیت هنری: ۲۲ سال
شماره تماس: ۰۹۱۸۸۷۳۴۳۳۱
آدرس کارگاه هنری:
سنندج، خیابان شهدای جنوبی، صنایع دستی آریا
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ تیر ۱۳۹۹