غزل پاکزاد

نام و نام‌خانوادگی: غزل پاکزاد
تاریخ تولد: ۲۳ آبان ۱۳۷۱
محل تولد: زاهدان، سیستان و بلوچستان
تخصص: سوزندوزی بلوچ، طراحی لباس
سابقه فعالیت هنری: ۴ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ تیر ۱۳۹۹