فاطمه خامسی

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه خامسی
تاریخ تولد: ۲۱ بهمن ۱۳۶۵
محل تولد: تهران
تخصص: نقاشی
سابقه فعالیت هنری: ۱۳ سال
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ تیر ۱۳۹۹