فاطمه ساعدی

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ساعدی
تاریخ تولد: ۱ شهریور ۱۳۶۶
محل تولد: سراوان، سیستان و بلوچستان
تخصص: سوزندوزی بلوچ، گلدوزی
سابقه فعالیت هنری: ۲۸ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ آذر ۱۳۹۹