کتایون مجیدی

نام و نام‌خانوادگی: کتایون مجیدی
تاریخ تولد: ۹ خرداد ۱۳۵۰
محل تولد: تهران
تخصص: هنرهای دستی
سابقه فعالیت هنری: ۱۵ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ آذر ۱۳۹۹